!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelse vald vid årsstämman den 22 Maj 2017.

 

Jan Malmström - Ordförande

Isabella Lindeberg - Ledamot/Sekreterare

Carina Palmblad-Malmström - Ledamot

Björn Magnusson - Ledamot

Mikael Waerner - Ledamot

Rickard Sjölander - Suppleant

Andreas Tassinari - Suppleant

Styrelse består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre supplenater. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för två år och suppleanter väljs för ett år. Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång.

 

Valberedningen vald vid årstämman 2017:

 

Minna Rahko

Fritz Pielen

Kontakta någon i valberedningen om du är intresserad av att bli invald i styrelsen.

 

 

Utskriftvänlig version