!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelse vald vid årsstämman den 21 Maj 2018.

 

Jan Malmström - Ordförande

Isabella Lindeberg - Ledamot/Sekreterare

Carina Palmblad-Malmström - Ledamot

Mikael Waerner - Ledamot

Rickard Sjölander - Ledamot

Fredrik Lindman - Suppleant

Styrelse består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre supplenater. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för två år och suppleanter väljs för ett år. Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång.

 

Valberedningen vald vid årstämman 2018:


Om du är intresserad att kandider till styrelsen inför årsstämman 2019 kontakta valberedningen.

Minna Rahko 070-498 04 14 
minna.rahko@hyresgastforeningen.se

Fritz Pielen 073-986 81 35
fritz.pielen@gmail.com

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion