!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

 

Vill du av någon anledning hyra ut din lägenhet i andra hand vill styrelsen att du lämnar in en skriftlig ansökan samt kopia på hyreskontraktet.

Godkänd ansökan gäller för den tid som angivits i hyreskontraktet, dock max ett år. Därefter måste ansökan förnyas.

Detta gäller även vid uthyrning till någon inom familjen (föräldrar, syskon, barn)

Avgiften för andrahandsupplåtelse uppgå till 10% årligen av gällande prisbasbelopp.

Upplåts en lägenhet under en del av ett år, beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

avgift för andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren.

Ansökningsformuläret finner du här nedan. Det finns även under "Blanketter" i menyn.

Dokument

Ansökan om andrahandsuthyrning.pdf 2017-01-25
Utskriftvänlig version