!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kalendarium över händelser

2007   

Samtliga trapphus målades.

Ytterdörrarna oljades .

OVK - besiktning .

Samtliga sopkaruseller byttes ut till sopkärl .

Byte av tvättmaskin i skytte vägen 3 .

Byte av trapphusbelysning till energisparande armaturer.

 

2008

Den obligatoriska ventilationskontrollen slutfördes .

Lägenhets- och våtrumsbesiktningar i alla lägenheter .

Utbyte av radiatorventiler i alla lägenheter Skyttevägen 2 - 20 .

Inventering av PCB i husen .

Energideklaration .

Ombyggnad av översta balkongtaken .

Kakling av väggar i tvättstugan skyttevägen 16

Utrensning av gamla cyklar i källarutrymmen .

 

2009

Utbyte av ratiatorventiler i alla lägenheter Skyttevägen 1 - 27 .

Lägenhetsnumrering av alla lägenheter har utförts och överlämnats till lantmäteriet .

Nytt 3 -års avtal tecknat med vattenfall .

Översyn av buskar och planteringar runt husen påbörjades .

 

2010

Byte av reglerutrustning för värme/varmvatten i undercentralerna

Kommunen har besiktat föreningens miljö -och egenkontroll utan anmärkning .

 

2011

Radonmätning i husen genomfördes enl. regler från boverket och direktiv från kommunen .

Lekplatserna säkerhetsbesiktades och upprustades .

Högtrycksspolning av fastigheternas avloppssytem genomfördes .

       

2012

Brandsyn av föreningens fastigheter genomfördes utan anmärkning .

Nytt treårsavtal för elström teknades med Vattenfall.

 

2013

Två nya tvättmaskiner installerades i Skyttevägen 16.

10st nya P-platser tillskapades på nedre parkeringen Skyttevägen 2-20.

OVK-besikning genomfördes.

Nytt avtal för teknisk förvaltning fr.o.m 1/1-14 har teknats med Teknikförvaltning i Sthlm AB.

Föreningen sålde en av sina två lägenheter.

 

2014

Frånluftsfläkatarna bytt på alla hus.

OVK genomförd efter fläktbyten.

Installation i undercentralerna av värmeväxlare för värme.

Utbytte i undercenralena av värmeväxlare för varmvatten.

Utbyte av tvättmaskin.

Målning av fristående garagebyggnaden vid skyttev. 11.

 

2015

Byte av samtlig gårdsbelysning och p-plats belysning till Led lampor

Byte av 1st tvättmaskin

Byte av 1st mangel

Påbörjat byte av avloppsrör i källare

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion