!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Avgiftsförändring

Publicerad: 2017-12-11
Uppdaterad: 2017-12-11

Medlemsavgiften justeras med +3% från 1 Januari 2018, detta för att följa den indexhöjning som våra leverantörer och entrepenörer generellt har i sina avtal samt inflationen.

Vid föreningestämman 2017 samt extrastämma bestlutades att avskaffa vvs tilläget á 113kr/mån detta verkställs nu vid årskiftet.

Utskriftvänlig version

Takarbete

Publicerad: 2017-11-23
Uppdaterad: 2017-11-23

 

Takarbetet fortlöper enligt planen och alla hus beräknas klara om ca: 3veckor.
 

Utskriftvänlig version

Grovsophämtning

Publicerad: 2017-11-11
Uppdaterad: 2017-11-14

En tillfällig container kommer att ställas upp för grovsopor, passa på att slänga saker som står uppställda i trapphus och källargångar. Det kommer att finnas personal på plats för att hjälpa till med vad som får kastas.

Detta kan de inte ta emot:
Kemikalier, bildäck och elektronik.

 

Tid och plats:

Onsdagen den 15/11 kommer en container att placeras på parkeringen Skyttevägen 1-7 kl 18:00 - 19:00
Skyttevägen 9-27 kl 19:00 - 20:00

Torsdagen den 16/11 kommer en container att placeras på gården Skyttevägen 2-20 kl 18:00 - 19:00

Utskriftvänlig version

Torkskåp i tvättstugan

Publicerad: 2017-10-11
Uppdaterad: 2017-10-12

 

Nya torkskåp har installerats i tvättstugorna i torkrummen. Den tidigare lösningen med värmefläkt tas därmed ur bruk.

En liten instruktion för hur torkskåpen fungerar finns nedan.

 

 

 

Dokument

TS5121 Bruks-Vägganvisning.pdf 2017-10-12
Utskriftvänlig version

Vattenläckage - Uppdatering

Publicerad: 2017-10-10
Uppdaterad: 2017-10-10

Kokningsrekomendationen har hävts, proverna är godkända och vattnet är således drickbart.

Utskriftvänlig version

Vattenläckage

Publicerad: 2017-10-06
Uppdaterad: 2017-10-06

Pågrund utav en tidigare vattenläcka idag undersöker kommunen nu vattnet. Alla boende på Skyttevägen 4-20 uppmanas koka vattnet och inte använda det till matlagning, tanborstning eller dryck innan det kokats.

Det finns möjlighet att hämta rent vatten från ett tappställe på Skyttevägen 38.

Mer information finns på www.varmdo.se

Utskriftvänlig version

Takarbete

Publicerad: 2017-09-21
Uppdaterad: 2017-09-21

I takt med att Sky 1-3, 5-7, 9-11 blir klara kommer byggndsställningarna att upprättas på Skyttevägen 17-19, 21-23, 25-26. Mer informarion aviseras i trappuppgången.

Utskriftvänlig version

Takarbete

Publicerad: 2017-09-13
Uppdaterad: 2017-09-13

Takarbetet fortlöper som plannerat, hus 1-3 blir klart denna vecka, sedan kommer ställningen att flyttas till nästa hus.

Utskriftvänlig version

Lokalhyra

Publicerad: 2017-09-02
Uppdaterad: 2017-09-13

Då omkostnaderna för att underhålla samlingslokalen har ökat har priset för att hyra lokalen justerats till 500kr för första dygnet och 200kr för påföljande dygn. Mer information finns under Lokaler för medlemmar

Utskriftvänlig version

Takrenovering

Publicerad: 2017-08-12
Uppdaterad: 2017-08-12

Utskriftvänlig version

Trevlig Sommar!

Publicerad: 2017-07-10
Uppdaterad: 2017-07-10

Under sommaren kan svarstiden på mail som skickas till styrelsen@brf-munkmora.se vara något längre än normalt. Men styrelsen jobbar för att besvara dem så snart som möjligt.

 

Alla medlemmar önskas en riktigt trevlig sommar!

Utskriftvänlig version

Fjärrvärme leverantör

Publicerad: 2017-06-26
Uppdaterad: 2017-06-26

Med anledning att värmdö bostäder avvecklat panncentralen har föreningen nu tecknat ett avtal med Vattenfall.

Detta betyder alltså att Vattenfall kommer att levera fjärrvärme till föreningen framöver. Pancentralen som tidigare producerat vår värme kommer mest troligt att rivas inom sin tid. 

Utskriftvänlig version

Årsredovisning 2016

Publicerad: 2017-05-12
Uppdaterad: 2017-05-12

 

Nu finns årsredovisningen för år 2016 tillgänglig, för att spara på miljön och ekonomin har den inte delts ut tillsammans med kallelsen till årsstämman. Om du absolut önskar en papperskopia kontakta styrelsen via mail eller en av öppet hus dagarna för att erhålla en papperskopia. En länk till den digitala versionen finns nedan.

 

Årsredovisning 2016

 

Dokument

Protokoll årsstämma 2016.pdf 2017-02-06
Utskriftvänlig version

Föreningsstämma 22 Maj

Publicerad: 2017-04-29
Uppdaterad: 2017-04-29

 

Den 22 Maj är det återigen dags för föreningsstämma, styrelsen vill uppmana alla som kan närvara att göra det. Det är önskvärt att så många som möjligt engagerar sig därför att vi alla har investerat i föreningen och därav bör man också se till att följa utvecklingen. Förutom att få mer kunskap om föreningen, det gångna räkenskapsåret och det kommande så får man också en chans att träffa andra medlemmar i föreningen, styrelsen och fika.

Utskriftvänlig version

Gruppavtal tecknat med ComHem med start 2017-07-01

Publicerad: 2017-03-31
Uppdaterad: 2017-04-10

 

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med ComHem gällande bredband, vilket betyder att bredband i hastigheten 100/10 Mbit/s kommer att ingå i avgiften från och med 1 juli 2017. 

Om du för närvarande har ett bredbandsabonnemang på ComHem kommer du att få ta del av prisändringen oavsett om abonnemanget har bindningstid eller inte. Har du ett bredbandsabonnemang med lägre hastighet uppgraderas detta till 100/10 men du betalar inget längre till ComHem. Om du har ett abonnemang med högre hastighet får du en generös rabatt på kostnaden. Du kan se detta genom att logga in på www.comhem.se och titta under mina sidor. Ett modem ingår också utan kostnad. 

Om du för närvarande inte har ett abonnemang kontakta ComHem via www.comhem.se/gruppavtal och följ instruktionerna eller ring Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20

Rabatten gäller från och med 2017-07-01
Mer information finns i blanketten nedan. <--Klicka här om du inte ser den

Frågor gällande detta besvaras av ComHem på telefon: 0775-17 17 20

 

Surfa lugnt

 

Dokument

ComHem-Gruppavtal.pdf 2017-03-31
Utskriftvänlig version

Sopluckor

Publicerad: 2017-03-25
Uppdaterad: 2017-04-10

 

Då vi haft ett problem med att utomstående slänger sina hushållssopor i våra sophus har ett beslut tagits att sätta lås på luckorna. Montering av de nya luckorna kommer att ske under vecka 12.

Efter montering kommer du alltså behöva din portnyckel för att öppna sopluckan. 

Utskriftvänlig version

Januari - 2017

Publicerad: 2017-01-21
Uppdaterad: 2017-01-21

 

Den 1/1/2017 övertog Primär Fastighetsförvaltning den ekonomiska förvaltningen av Brf Munkmora från BoVera Konsult AB. Primär Fastighetsförvaltning har alltså nu övertagit både den tekniska och den ekonomiska förvaltningen. Kontaktuppgifter finns under "Ekonomi" samt "Service - Felanmälan" de står även i trappuppgången.

Utskriftvänlig version

Senaste Nytt

Publicerad: 2015-10-14
Uppdaterad: 2015-10-14

Ett nytt avtal för vinterunderhåll har tecknats med en lokal entreprenör som redan verkar i området. 

Vidare har även ett nytt el avtal tecknats med en förmånligare avgift jämfört med tidigare avtal.

För allas trevnad uppmanar vi alla medlemmar att hålla ordning i källargångarna, alla privata ägodelar skall förvaras i ert eget källarkontor. Cyklar och barnvagnar förvaras såklart i utrymmen avsedda för dessa. Det finns flera anledningar till att det är viktikgt att hålla gångarna fria t.ex brandfaran samt att service personal skall kunna komma åt rör och annan utrustning när olyckan är framme.

Utskriftvänlig version

Aktuella nyheter

Avgiftsförändring
2017-12-11

Takarbete
2017-11-23

Grovsophämtning
2017-11-11

Torkskåp i tvättstugan
2017-10-11

Vattenläckage - Uppdatering
2017-10-10

Vattenläckage
2017-10-06

Takarbete
2017-09-21

Takarbete
2017-09-13

Lokalhyra
2017-09-02

Takrenovering
2017-08-12

Trevlig Sommar!
2017-07-10

Fjärrvärme leverantör
2017-06-26

Årsredovisning 2016
2017-05-12

Föreningsstämma 22 Maj
2017-04-29

Gruppavtal tecknat med ComHem med start 2017-07-01
2017-03-31

Sopluckor
2017-03-25

Januari - 2017
2017-01-21

Senaste Nytt
2015-10-14

Arkiv

Takrenovering
Visades t o m: 2017-12-01

Trasig lampor
Visades t o m: 2017-07-04

Gott nytt år!
Visades t o m: 2017-03-31

Oktober
Visades t o m: 2017-10-12

Ny förvaltare
Visades t o m: 2017-10-07

Avverkning av träd vid parkeringarna
Visades t o m: 2016-12-31

Augusti
Visades t o m: 2017-01-01

Sommar 2016
Visades t o m: 2017-06-18

Tvättstugans öppettider söndagar förändras
Visades t o m: 2017-06-03

Bastu
Visades t o m: 2017-01-04

Parkeringsavgiften ändras
Visades t o m: 2016-12-04

Årstämma 2016
Visades t o m: 2016-05-24

Markarbete
Visades t o m: 2016-05-24

Datum ändring för årsstämma 2016
Visades t o m: 2016-05-24

Uppmärksamhet
Visades t o m: 2016-04-23

Skyltning vid infarter
Visades t o m: 2016-02-29

Avgiftshöjning
Visades t o m: 2016-03-31

Tillfälligt parkeringstillstånd
Visades t o m: 2016-08-20

Sommar
Visades t o m: 2015-08-10

Festlokalen
Visades t o m: 2016-03-31

Avgifthöjning
Visades t o m: 2015-02-09

Byte av takfläktar
Visades t o m: 2014-07-13

Byte av Takfläktar
Visades t o m: 2014-06-23

Info om hyreshöjning
Visades t o m: 2013-04-30

info. om Höjning av årsavgiften
Visades t o m: 2012-02-15

P-platser avgiftsändring
Visades t o m: 2011-09-29

Lekplatser
Visades t o m: 2011-09-29

Avlopsspolning
Visades t o m: 2011-09-29

Radonmätning
Visades t o m: 2011-09-29

Ditt nya lägenhetsnummer
Visades t o m: 2011-05-24

Radonundersökning
Visades t o m: 2011-01-18

Tidsplan för radiatorventilsbytet
Visades t o m: 2009-09-15

Energideklaration
Visades t o m: 2009-05-05

Tvättstugorna
Visades t o m: 2008-10-29

Värmdömassage
Visades t o m: 2008-11-19

Comhem
Visades t o m: 2008-08-24